Riolering Ontstoppen

CONTACT

Vaak begint het met rare geluiden uit de riolering of geborrel, leegzuigen van het toilet en dan is het raak. De gootsteen blijft vol staan, de wc loopt niet meer door of het is nat in het keukenkastje…. Kortom, uw riolering is verstopt.

Onze specialisten bieden graag de helpende hand. Afhankelijk van de situatie gaan ze volop aan het werk om het probleem op telossen. Van kleine tot grote leidingen we hebben alle apparatuur bij in onze volledig uitgeruste servicewagens..

Houben reinigingstechniek, budel-schoot, rioolreiniging, zandstralen, glasparelstralen, rioolreiniging, ontstoppen, riolering repareren, riolering vervangen, rookinspectie, stanklocatie, camera inspectie, rioolcamera, dakgoten, hemelwaterafvoer, zuurbehandeling

RIOOLREINIGING

Riolering Ontstoppen
Riolering Repareren of Vervangen
Rookinspectie / Stanklokalisatie
Camera Inspectie met Rioolcamera
Dakgoten & Hemelwaterafvoer
zuurbehandeling

STRALEN

Zandstralen (Gritstralen)
Glasparelstralen
Hout Stralen
Zweedse Straalnorm

Meestal zijn deze niet bekend en wordt op een andere manier toegang gezocht, bijvoorbeeld door het toilet te demonteren of het buiten opzoeken van de riolering. Het mooist is een ontstoppingspunt of een erfscheidingsput vanuit daar kunnen wij de volledige hoofdleiding doorspuiten en is het probleem snel opgelost.

Is uw riolering verstopt en wilt u er van af? Ieder riool is anders, de monteur bepaalt per probleem welke materialen er ingezet kunnen worden. Is de hoofdleiding verstopt dan wordt er meestal gewerkt met de hogedrukunit of bij kleine afvoeren kan er mechanisch ontstopt worden met behulp van een rioolveermachine, elk huis is anders en elk riolering ook.

Houben reinigingstechniek, budel-schoot, rioolreiniging, zandstralen, glasparelstralen, rioolreiniging, ontstoppen, riolering repareren, riolering vervangen, rookinspectie, stanklocatie, camera inspectie, rioolcamera, dakgoten, hemelwaterafvoer, zuurbehandeling
Houben reinigingstechniek, budel-schoot, rioolreiniging, zandstralen, glasparelstralen, rioolreiniging, ontstoppen, riolering repareren, riolering vervangen, rookinspectie, stanklocatie, camera inspectie, rioolcamera, dakgoten, hemelwaterafvoer, zuurbehandeling

Onze hogedrukunit is speciaal voor de zware verstoppingen door middel van een rioolslang trekt de slang zichzelf door de leiding met een druk van +/-200bar wordt alles weer helemaal zuiver.
Alles wat in de riolering zit wordt dan los gespoten en afgevoerd naar het gemeenteriool.